yunzhilang 2023-01-09 16:19:34 1427次浏览 2条回复 0 0 0

Yii2 是否支持 PHP8,如果支持的话,哪个版本支持?

 • 回复于 2023-02-17 16:25 举报

  支持,我现在用的是
  PHP 8.1.9 (cli) (built: Aug 2 2022 14:17:33) (NTS Visual C++ 2019 x64)
  Copyright (c) The PHP Group
  Zend Engine v4.1.9, Copyright (c) Zend Technologies

  with Xdebug v3.2.0, Copyright (c) 2002-2022, by Derick Rethans
  
 • 回复于 2023-02-21 16:54 举报

  我用的是php 8.1.12,yii2的版本2.0.47,运行过没问题

您需要登录后才可以回复。登录 | 立即注册